şivəkar

şivəkar
bax işvəkar. Hər əhli hüsn kim, mən bədbəxtə yar olur; Bilməm, nə rəmzdir ki, dönüb şivəkar olur. S. Ə. Ş.. Günəş İşıqlı dağının dalından şivəkar qızlar kimi gülümsəyir və yavaş-yavaş kölgələri udurdu. Ə. Vəl..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • şivəkar — f. işvəli, nazlı …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • şivəgər — f. bax: şivəkar …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • şivəli — sif. Yazlı, qəmzəli, ədalı, cilvəli, işvəkar. Şivəli gözlər …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • corresponsive — [kôr΄əspän′siv, kär΄əspän′siv] adj. Archaic corresponding …   English World dictionary

  • qaralmaq — f. 1. Qara olmaq; hisdən, günəşdən, yaxud başqa bir şeyin təsirindən rəngi qara olmaq, rəngi tündləşmək. Qazan ocaq üstə qalıb qaralmışdır. Lampanın şüşəsi hislənib qaralmışdır. Günün altında gəzib qaralmaq. – Kürəkləri də tərdən və hisdən… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • Chaupai (Sikhism) — Part of a series on Sikh scriptures Sikhism History of Sikhism Si …   Wikipedia

  • iméti — imám nedov., iméj in imèj iméjte; imèl in imél iméla; nikalno nímam (ẹ ȃ nȋmam) 1. izraža, da je kaj osebkova svojina, lastnina: imeti avtomobil, hišo; imel je tri konje; imeti veliko knjig; malo, veliko ima; ekspr. nič nima 2. izraža, da je… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • pas — an·ti·pas·cha; an·ti·pas·to; ap·pas·si·o·na·ta·men·te; ath·a·pas·kan; com·pas·sion·able; com·pas·sion·ate·ly; com·pas·sion·ate·ness; com·pas·sion·less; com·pas·sive; hy·pas·pist; im·pas·sion; im·pas·sioned; im·pas·sioned·ly; im·pas·sioned·ness;… …   English syllables

  • tic — ace·tic; ace·to·ace·tic; ach·er·on·tic; achres·tic; ach·ro·ma·tic·i·ty; acys·tic; adi·ag·nos·tic; aero·elas·tic; aero·tac·tic; agres·tic; alan·tic; al·bi·nis·tic; al·che·mis·tic; al·lo·cryp·tic; al·lo·plas·tic; al·lo·plas·tic·i·ty; al·tru·is·tic; …   English syllables

  • Liste schwedischsprachiger Schriftsteller — Die Liste umfasst Schriftsteller, die in schwedischer Sprache schreiben/schrieben. Hier sind also sowohl Schriftsteller aus Schweden, die in der dortigen Mehrheitssprache schreiben, als auch schwedischsprachige Schriftsteller aus Finnland (so… …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”